Покана от Съюза на физиците в България

on .

Уважаеми колеги,
Съюзът на физиците в България Ви кани на 20.10.2022 г., 10 часа, Аула на СУ „Св. Климент Охридски” за откриването в България на обявената от ООН 2022 година за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

На пленарната сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), състояла се на 02.12.2021 г. в Ню Йорк, с консенсус е приета Резолюция 76/A/L.12 за обявяване на 2022 година за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (МГФНУР - The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD2022).

С тази резолюция Общото събрание на ООН „приканва всички държави членки, организации от системата на ООН да повишават осведомеността за значението на фундаменталните науки за устойчивото развитие в съответствие с националните приоритети“. Сред заинтересованите страни са глобални, регионални и субрегионални организации, включително академичните среди, международни и национални неправителствени организации, както и гражданското общество.

Общото събрание на ООН мотивира решението си с „високата стойност за човечеството на фундаменталните науките“. Освен това „повишената глобална осведоменост и образование в областта на фундаменталните науки“ е от жизненоважно значение за постигане на устойчиво развитие и за подобряване на качеството на живот на хората по целия свят. Общото събрание на ООН също така подчертава, че „фундаменталните науки и нововъзникващите технологии отговарят на нуждите на човечеството. Те осигуряват достъп до информация и повишават здравето и благосъстоянието на хората, общностите и обществата.“

Този акт на ООН е осъществен по предложение на Международния съюз за чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP), на който България е отново пълноправен член от 2019 година. По предложение на Съюза на физиците в България бе сформиран Организационен комитет за координиране на събитията в България за отбелязване на тази Международна година. В него освен координаторите за включване и осъществяване на събитията се съдържат данни за оформени тематични групи по: физика, науки за земята, химия, биология и биофизика, математика, образование и популяризиране на МГФНУР. На страницата https://iybssd.bg/ за отбелязване на МГФНУР в България можете да намерите цялата информация за това и линк към международните дейности и инициативи на IUPAP.

 

pdf_icon Програма на събитието.