Демонстрация на мобилната CBRN лаборатория на ИЯИЯЕ – БАН в българо-американско учение

on .

Демонстрация на специализираното техническо оборудване на мобилната CBRN(Chemical, Biological, Radiological, Nuclear)/ХБРЯ(химическа, биологическа, радиологична, ядрена) лаборатория, с която разполага Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН по проекта D-EMERSYS, бе направена по време на командно-щабно учение “TANGRA TTX” (TANGRA Tabletop exercise R/N Detection and Response Standard Operating Procedures). Учението се провежда от 7 до 9 септември 2022 г. конферентният център „Quasar Innovative Event Center“ в комплекса на Българската академия на науките в София. Организатори са Министерството на външните работи, Държавният департамент на САЩ, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН (ИЯИЯЕ-БАН) и посолството на САЩ в България.

Целта на “TANGRA TTX” е проверка и практическо изпитване на националните процедури за действие при засичане на ядрени и радиоактивни материали на българските сухопътни и въздушни ГКПП, включително т.нар. „зелена граница“.

По време на официалното откриване поздравителни речи към участниците направиха заместник-министърът на външните работи Костадин Коджабашев, посланикът на САЩ у нас Н.Пр. госпожа Херо Мустафа и доц. Лъчезар Георгиев, директор на ИЯИЯЕ-БАН. В своите уводни думи те подчертаха изключителното значение на добрата подготовка за бърза и ефективна детекция и противодействие на незаконното транспортиране на ядрени и радиоактивни материали през летищата, пристанищата и сухоземните граници за запазването на целостта на държавните граници и сигурността на държавите и техните граждани. В този смисъл учението “TANGRA TTX” – като демонстрация на общия ангажимент за подобряване на националната сигурност – ще даде възможност на българските експерти да се запознаят с най-добрите практики по засичане и превенция на незаконен презграничен трансфер и транспортиране на ядрен и радиоактивен материал, както и да обменят практически опит и знания с техните американски колеги чрез практическо изпитване на българските национални процедури за действие при засичане на ядрени и радиоактивни материали на ГКПП.

Българските участници в учението са представители на изпълнителната власт (служители в секторите на сигурността, опазването на вътрешния ред, гражданската защита, здравеопазването, експортния контрол на въоръжения и др.), съдебната власт (служители на прокуратурата и следствието) и националните научни и академични среди.

Лекторите и презентаторите са опитни експерти от Държавния департамент и Департамента по енергетика на САЩ, Федералното бюро за разследване, Департамента за вътрешна сигурност и американската Агенция за противодействие на заплахите за отбраната.

Учението “TANGRA TTX” е продължение на активното двустранно сътрудничество между България и САЩ в областта на ядрената сигурност. В тази връзка, през март т. г. ИЯИЯЕ – БАН и Службата за разкриване и възпиране на Департамента по енергетика на САЩ подписаха споразумение за предотвратяване на незаконен трафик на ядрени и радиоактивни материали. При подписването му от страна на американските партньори бе направено дарение на Института на преносим прибор за откриване на радиоактивно лъчение и изотопна идентификация на стойност 22 хил. долара. Устройството помага за бързото и надеждно детектиране и идентифициране на ядрени материали и други радиоактивни вещества, както и за поддържане на постоянна готовност за аварийни ситуации.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5