39-и Международен семинар по теория на атомното ядро в Боровец

on .

Постиженията в областта на ядрената астрофизика и теоретичната ядрена физика бяха обсъдени по време на 39-ия Международен семинар по теория на атомното ядро (IWNT-39). Събитието се проведе от 3 до 9 юли 2022 г. в курорта Боровец. Организатор, както и досега от 1980 г. насам, е лаборатория „Теория на атомното ядро” в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН.

Основните научни тематики, които бяха дискутирани обхващат различни аспекти на ядрената теория като: ядрена структура и ядрени реакции, уравнение на състоянието и ядрена енергия на симетрията, колективни движения и динамика в атомните ядра, екзотични ядра, малочастични и многофермионни системи.

В програмата бяха включени 47 доклада, от които 17 бяха представени на място и 30 дистанционно. Някои от тях бяха изнесени от млади учени, за които срещата с изтъкнати специалисти беше изключително полезна.

В семинара участваха общо 59 учени от България, Германия, Гърция, Индия, Испания, Мароко, Пакистан, Полша, Русия, САЩ, Турция, Франция, Чешка република, Южна Корея.

Организацията и успешното провеждане се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, за която изразяваме благодарност.

 

  • 1