СКРЪБНА ВЕСТ в памет на ст.н.с. дтн ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ

on .

На 9 юли 2022 г. почина нашият дългогодишен колега ст.н.с. дтн Пламен Цветанов – един от най-известните български специалисти в областта на системния анализ в енергетиката. Роден на 04.11.1933 г. в с. Разделци, област Търговище, той завършва висшето си образование през 1958 г. в Московския енергетически институт със специалност топлоенергетика. От 1959 г. работи като инженер последователно в няколко различни топлоелектроцентрали (София, Алжир, Димитровград), след това изпълнява ръководни длъжности в Енергопроект и Министерството на енергетиката. През 1974-76 г. работи в Международния институт по приложен системен анализ (IIASA), Виена. През 1975 г. излиза негова съвместна публикация с проф. Уилиам Д. Нордхаус, Нобелов лауреат по икономика за 2018 г. „Проблеми на анализа на енергопотреблението“. Между1997 и 1999 г. е заместник- председател на Агенцията за енергийна ефективност.

В ИЯИЯЕ-БАН ръководи Лаборатория „Анализ на енергийни системи” от 1977 до 2004 година. През 1980-1985 г. участва в създаването на една от авангардните системи за национално енергийно прогнозиране, която получава висока международна оценка. Основен съавтор и координатор е на издаденото на 31.08.1990 г. от БАН най-голямо системно изследване в България в областта на енергетиката: „АЕЦ Белене: Изследвания и становища на Българската академия на науките" (известно като „Бяла книга на БАН“). През 1993 г. на дисертацията му за доктор на науките на тема „Системен анализ на развитието на енергетиката“, защитена в Руската академия на науките, е присъдено първо място сред работите по енергетика в конкурса на ВАК на Руската федерация. До последния си дъх работи упорито в областта на методологията и организацията за стратегическо планиране на националната енергетика и за създаването на група, подготвена да продължи работата в това направление. Съавтор е на книгата „Електроенергетиката на България – развитие и обществена цена“ (БАН, 2009) и е ръководител от БАН на Проекта БАН-МАНУ „Методи за стратегическо планиране на енергетиката“ (2014- 2016).

От ИЯИЯЕ-БАН