Центърът за компетентност КВАЗАР има ключово значение за сигурността на България

on .

Националният план на страната за изграждане на квантово-комуникационна инфраструктура бе представен пред представители на Европейската комисия

 

Доц. Лъчезар Георгиев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките, ръководител на Научния екип на ЦК КВАЗАР и представител на България в борда на Европейската инициатива EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure) представи пред госпожа София Алвеш, Директор на Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ в ЕК, Националния план на България за изграждане на квантово-комуникационна инфраструктура, създаден в рамките на инициативата EuroQCI. На 23 март 2022 г. госпожа Алвеш, участва в работна среща и посети лабораторния и конгресен комплекс на ЦК КВАЗАР „Квантови комуникации и интелигентни системи за сигурност и управление на риска“, финансиран от оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., който е локализиран в Института по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей“ на Българската академия на науките.

На срещата присъстваха още заместник министърът на образованието и науката госпожа Ваня Стойнева , изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ професор дхн Георги Вайсилов, Ръководителят на ЦК КВАЗАР академик Чавдар Руменин, Директорът на ИР на БАН доцент д-р Август Иванов, Светослав Христов и Бойко Вачев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и растежа, Изпълнителната агенция „Програма за образование“ и участници в ЦК КВАЗАР, който включва партньори от цялата страна с над 70 сътрудници в новосъздадените 15 лаборатории.

Гостите разгледаха лабораторния комплекс на Центъра за компетентност и се запознаха с резултатите от неговата дейност. Те бяха заинтригувани от квантовите комуникации и демонстрираното базово оборудване на Лабораторията по квантова информация на ИЯИЯЕ-БАН. Устройствата от лабораторията бяха представени от Петър Кокарчев и докторант Антон Младенов и двамата от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6