Доц. Георгиев представи пред президента на Република България Националния план за изграждане на квантово-комуникационна инфраструктура

on .

Доц. Лъчезар Георгиев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките, Ръководител на Научния екип на ЦК КВАЗАР и предствител на България в борда на Европейската инициатива EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), представи Националния план на България за изграждане на квантово-комуникационна инфраструктура в рамките на инициативата EuroQCI. Това стана на 8 март 2022 г. по време на посещението на президента на Република България Румен Радев в лабораторията по "Квантова комуникация", изградена в Института по роботика в рамките на ЦК КВАЗАР. Пред президента на страната бе демонстрирано оборудване, което е закупено от ИЯИЯЕ-БАН за нуждите на Центъра. Представянето бе направено от Петър Кокарчев и Антон Младенов от лабораторията Квантова информатика на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН. В демонстрациите от ИЯИЯЕ участваха още Светослав Христов, IT експерт на КВАЗАР и Бойко Вачев - координатор на Работен Пакет 1 "Квантова комуникация" в КВАЗАР.

Според Румен Радев, информацията е ключов фактор за бъдещето. Той оцени приноса на ЦК КВАЗАР към високотехнологичното производство и иновациите и приветства подхода да бъде развита активната връзка между науката, бизнеса и образованието.

Сред официалните гости на представянето бе и председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6