Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ на 27.01.2022

on .

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно Заповед №145/14.12.2021 на 27 януари 2022 г. , четвъртък, от 13:00 часа ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

  1. Изслушване и обсъждане на научния отчет на ИЯИЯЕ за 2021г. – докладва доц. Лъчезар Георгиев, Директор на ИЯИЯЕ;
  2. Изслушване и обсъждане на финансовия отчет на ИЯИЯЕ за 2021г. – докладва г-н Мирослав Антов, Главен счетоводител на ИЯИЯЕ;
  3. Гласуване на годишния отчет на ИЯИЯЕ;

Заседанието ще се проведе дистанционно в платформата Zoom. Всички членове на Общото събрание на ИЯИЯЕ ще получат своевременно на служебната си електронна поща адреса на заседанието.