Скръбна вест

on .

Уважаеми колеги,

На 28-ми декември загубихме нашия колега и приятел Калин Здравков Беровски – отличен специалист в областта на ядрената електроника и изключителен човек. Той обичаше работата си и имаше творчески подход при решаването на проблеми по физика. Колегата Беровски има съществен принос в тестването и конструирането на гама-спектрометричната апаратура за измерване на времената на живот на позитроните в кондензирани вещества и Доплеровото разширение на анихилационната гама-линия.

Калин Беровски всеотдайно и безкористно помагаше на колегите си. Той обичаше семейството си и ценеше колегите си. Загубихме един от най-скромните, но не и по способности колеги, един от най-коректните и добри служители на ИЯИЯЕ - БАН. Без много да говори, Калин вършеше много работа.

Отиде си много рано, макар да бе зареден с много нови идеи и желание за работа!

Загубихме ценен човек и приятел! Отиде си един от нас!

Светла му памет!