Млади учени от ИЯИЯЕ – БАН получиха първи награди от Федерацията на научно-техническите съюзи в България

on .

Главен асистент Ангел Демерджиев, асистент Катя Попова, Мария Минчева и Галина Димитрова от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН получиха първи награди във втора и трета секция на XVIII Национална младежка научно-практическа конференция 2021, организирана от Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Официалното награждаване бе на 21 декември 2021 г., а отличието им бе дадено за разработването съответно на „Монте Карло симулации за анализ на радиационната защита на PET-CT скенер” и „Дизайн на антисенс олигонуклеотид, радиомаркиран с технеций-99м срещу рак на дебелото черво“.

В доклада си гл.ас. Ангел Демерджиев и Галина Димитрова разглеждат резултатите от анализа на радиационната защита на бункера на Циклотрона модел TR-24 , получени при провеждането на числени симулации, основаващи се на Монте Карло техники, използвайки кода FLUKA.

В презентацията на ас. Катя Попова и Мария Минчева е представен разработения от тях новаторски дизайн на противотуморен антисенс олигунклеотид, който се прицелва специфично в област от c-myc иРНК с цел лечение на пациенти с рак на дебелото черво.

Наградите са заслужена оценка за постигнатото от младите учени. Анализите и резултатите от разработката „Монте Карло симулации за анализ на радиационната защита на PET-CT скенер” ще допринесат за ефективността на радиационната защита на бункера на циклотрона, след въвеждането му в експлоатация от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. В работата „Дизайн на антисенс олигонуклеотид, радиомаркиран с технеций-99м срещу рак на дебелото черво“ са показани ползите от разработването на нови противотуморни агенти за подобряване на качеството на живот на пациенти, болни от рак на дебелото черво.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6