Доц. д-р Митко Гайдаров от ИЯИЯЕ бе избран за член на комисия C12: Ядрена физика към IUPAP

on .

Доц. д-р Митко Гайдаров от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН бе избран за член на комисия C12: Ядрена физика на Международния съюз за чиста и приложна физика (IUPAP). Това стана по време на 30-ото Общо събрание на IUPAP, което се проведе дистанционно от 20 до 22 октомври 2021 г. в Триест (Италия). Комисия C12: Ядрена физика на Международния съюз за чиста и приложна физика е една от 19-те комисии на организацията.

Изборът е признание за постиженията на доц. Гайдаров в областта на теоретичната ядрена физика и неговото активно участие в процедурата по приемане на България за редовен член на IUPAP. Освен това, има и изключително значение за бъдещото утвърждаване на мястото и ролята на българските учени в рамките на международната физична общност. От една страна, е възможност за популяризиране на мисията и дейността на IUPAP сред българските учени. От друга, е начин Международният съюз за чиста и приложна физика да подкрепи развитието на науката и образованието по физика в България чрез организиране на конференции у нас и стимулиране на млади български ядрени физици чрез номинирането им за наградите на IUPAP.

България е член на IUPAP от 1957 г. През 90-е години на ХХ век членството бе прекъснато и по-късно възстановено на 10 декември 2019 г. със специална тържествена церемония по този повод в Националния дворец на културата в София. Възстановяването на членството се инициира от Съюза на физиците в България и се поддържа с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

Международният съюз за чиста и приложна физика е неправителствена организация, основана през 1922 г. в Брюксел от 13 страни. В момента в IUPAP членуват 60 държави от различни континенти. Мисията на този съюз е да подпомага развитието на физиката в целия свят, да насърчава международното сътрудничество в различните области на физиката и да способства за прилагането ú при решаване на проблемите на човечеството. Водещите принципи на организацията са отвореност и обхват във физиката, осигуряване на цялостност и правдоподобност, популяризиране на физиката като фундаментална наука за иновации и интердисциплинарни изследвания и повишаване на нейната роля за развитие и устойчивост. Най-висшият орган на управление на IUPAP е Общото събрание. От него се назначават членовете на Изпълнителния съвет, както и на международните комисии, то номинира представители, които служат на различни вътрешно съюзни органи. Организацията е структурирана в работни групи по специфични теми и комисии, които вземат решения относно финансовата подкрепа на значими конференции по физика, определят ръководните принципи на съюза и наградите за млади учени. Всяка година IUPAP спонсорира около 50 международни конференции, подпомага научния обмен и образованието по физика, насърчава изследванията на млади учени, като за периода 2006-2018 г. е присъдил 198 награди.

По инициатива на Международния съюз за чиста и приложна физика със съдействието на ЮНЕСКО и ООН 2022 година ще бъде обявена за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development). Тази инициатива е свързана с честването на 100-годишния юбилей от създаването на IUPAP и първото Общо събрание в Париж, състояло се през 1923 година. Във връзка с отбелязването на годишнината са планирани още събития в Женева и Париж.