Награди за най-добра работа на ИЯИЯЕ в конкурса, посветен на празника 24 май 2021

on .

След предварителна оценка, изготвена от избрана за целта комисия, Научният съвет на ИЯИЯЕ на свое заседание от 14.09.2021 г. удостои с награди за най-добра работа в конкурса, посветен на 24 май 2021, следните колективи:

 1. В направление „ТЕОРЕТИЧНА И МАТЕМАТИЧЕСКА ФИЗИКА” - доц. д-р Николай Николов (ИЯИЯЕ-БАН) за студия на тема: „Semi-Differential Operators and the Algebra of Operator Product Expansion of Quantum Fields“ /Презентация/;
   
 2. В направление „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЯДРЕНА ФИЗИКА” – гл.ас. д-р Румяна Хаджийска, гл.ас. д-р Александър Александров, гл.ас. д-р Георги Анчев, доц. д-р Пламен Яйджиев, Милена Мишева, Мирчо Родозов, д-р Мариана Шопова, доц. д-р Георги Султанов (ИЯИЯЕ-БАН), и колаборация CMS, за публикация на тема: „Evidence for Higgs boson decay to a pair of muons“ /Презентация/;
   
  Hadjiiska
   
 3. В направление „НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ФИЗИКА” - с една споделена първа награда се удостояват два колектива:
   
  3.1. доц. д-р Иван Русков и Димитър Грозданов (ИЯИЯЕ-БАН), и M.S. Badawi, S. Noureddine, Y.N. Kopatch, M.I. Abbas, A.A. Thabet, N.A. Fedorov, M.M. Gouda, C. Hramco, M. Abd-Elzaher, A. Hamzawy, M. Elsaf, A.M. El-Khatib (от ОИЯИ-Дубна и колаборация ТАНГРА) за публикация на тема: „Изследване ефективността на кубичен NaI(Tl) детектор с правоъгълна кухина за аксиално разположени източници на гама лъчи“ /Презентация/;
   
  Ruskov Grozdanov
   
  3.2. гл.ас. д-р Петко Кръстев (ИЯИЯЕ-БАН), и Н. Р. Gunnlaugsson, Н. Masenda, Т. Е. Mоlholt, К. Bharuth-Ram, S. Оlafsson, К. Johnston, J. Schell, H. P. Gislason, R. Mantovan, D. Naidoo, B. Qi, I. Unzueta (от колаборация ISOLDE/CERN) за публикация на тема: „Annealing studies combined with low temperature emission Moessbauer spectroscopy of short-lived parent isotopes: Determination of local Debye-Waller factors“ /Презентация/;
   
  Krastev