Тържествена научна сесия, посветена на 65 години от създаването на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна ще се проведе на 17.09.2021 г.

on .

Научната сесия по повод 65 години от създаването на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия ще се проведе на 17 септември 2021 г. във Военния клуб в София. В програма са включени презентации на представители от ИЯИЯЕ – БАН, ОИЯИ-Дубна, Физическия факултет и Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по електроника - БАН, които ще представят различни аспекти от съвместната работа на българските учени с Обединения институт.

Шестдесет и петата годишнина ще бъде отбелязана още с редица инициативи в София, сред които изграждане на Зелен кът в Южния парк и откриване на Информационен център на ОИЯИ във Физическия факултет на Софийския университет.

От създаването на Обединения институт до днес учени от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН участват в многобройни съвместни проекти и научно-изследователски дейности и използват много от методите и разработките на ОИЯИ. Основните научни области на сътрудничеството между двете организации са физика на елементарните частици, физика на тежките йони, физика на кондензираната материя и ядрената физика, теоретична физика, информационните технологии и други области от фундаменталните и приложните науки.