Посланици посетиха БЕО „Мусала“ към ИЯИЯЕ - БАН

on .

Представители на дипломатически мисии у нас изкачиха връх Мусала на 27 август 2021 г. и посетиха Базовата екологична обсерватория (БЕО) „Мусала“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН. Посещението бе организирано от ИЯИЯЕ – БАН по предложение на г-жа Екатерина Павлова, главен редактор на сп. „Дипломатически спектър“.

В дипломатическата група участваха Н. Пр. г-жа Андреа Вике, извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия, г-н Константин Заупе, заместник-ръководител на мисията на Република Австрия, Н. Пр. г-н Хошик Ли, извънреден и пълномощен посланик на Република Корея, Н. Пр. г-н Санджай Рана, извънреден и пълномощен посланик на Република Индия, г-н Юриен ван дер Хорст, съветник на посланика на Кралство Нидерландия, Н. Пр. г-н Анджей Франгеш, извънреден и пълномощен посланик на Република Словения, г-жа Екатерина Павлова, главен редактор на сп. „Дипломатически спектър” и г-жа Анита Пени от сп. „Дипломатически спектър“.

Проф. Димитър Тонев, заместник директор на ИЯИЯЕ, демонстрира на посланиците научната апаратура в базата и ги запозна с изследванията, които се провеждат там. Основната дейност, извършвана в БЕО “Мусала” е комплексният мониторинг на околната среда. Нейното разположение благоприятства изследванията в областта на екологичния мониторинг и на процесите, протичащи в атмосферата, които имат решаваща роля във формирането на климата. Базата се намира в Национален парк Рила на надморска височина 2925 м. - началото на тропосферата, далеч от локални замърсители и индустриални центрове.

Мониторингът на параметрите на парниковите газове, както и комплексните аерозолни изследвания и изследванията на корелациите с метеорологичните параметри дават възможност да бъдат проследявани транс-гранични преноси на следови количества атмосферни замърсители и да бъдат направени прогнози за тенденциите, свързани с климатичните изменения, включително и глобалното затопляне. Освен това, наземните измервания, правени в БЕО “Мусала”, могат да бъдат използвани като референтни за калибрирането на спътниковите измервания.

Дипломатите останаха впечатлени от работата, която учените от БАН извършват в полза на обществото, както и от факта, че данните от мониторинга на връх Мусала се разпространяват в няколко световни мрежи на живо (online).

Разгледа се възможността, изкачването на връх Мусала от посланиците в България, да стане ежегодно.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

 

 

Снимки: Велислава Павлова и Станислав Трифонов.