Професор Костадин Иванов получи почетния знак на БАН „Марин Дринов“

on .

Проф. Костадин Иванов, преподавател в Държавния университет на Северна Каролина, Съединени американски щати, бе удостоен с почетния знак на БАН „Марин Дринов“. Това е най-високото отличие на Академията, което му се дава заради значителните научни постижения в областта на реакторната физика, динамика и безопасност, както и за неговия важен принос в сътрудничеството на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН с държавните университети на Пенсилвания и на Северна Каролина. Почетният знак бе връчен от Председателя на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски на 13 юли 2021 г. на официална церемония в ИЯИЯЕ.

Проф. Костадин Иванов е работил в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика от 1985 до 1993 година. През 1995 г. постъпва в Пенсилванския държавен университет като асистент, където остава до 2015 г. като доцент и след това професор. През 2007 г., когато е на 50 години, заради особени заслуги в издигането на престижа на университета в областта на реакторната физика и ядрените технологии, получава високото академично звание distinguished professor. От 2015 г. до днес е ръководител на Департамента по ядрена енергетика в Държавния университет на Северна Каролина. Основните му занимания са свързани с научни изследвания и обучение на кадри в областта на реакторната физика, реакторната динамика и безопасност, както и развитието на софтуер за моделиране на процеси в реакторните системи.

Проф. Иванов има над 325 публикации в реферирани списания, сред които и монография, издадена от Еlsevier. Бил е ръководител на 100 дипломирани инженера, 68 магистри и 42 докторанта. Негови докторанти са на високи позиции в изследователски организации и университети, в национални лаборатории за ядрени изследвания в САЩ, Европа, Азия, Южноафриканската република и Турция. Негови възпитаници работят в конструкторските фирми за ядрено оборудване Westinghouse и Framatome, а други заемат ръководни постове в ядрените регулаторни органи на Република Южна Африка и Мексико.

През всичките години проф. Иванов поддържа контакти с колегите от ИЯИЯЕ, с които има ползотворно сътрудничество и заедно участват в международни проекти, в научни изследвания и публикации в областта на реакторната физика и мулти-физичните реакторни анализи. С негова подкрепа, ИЯИЯЕ-БАН има двустранни тематични споразумения за сътрудничество с държавните университети на Пенсилвания и Северна Каролина, включително в международни проекти и програми. В рамките на тези споразумения докторанти и изследователи от ИЯИЯЕ са реализирали научни визити и специализация в Държавния университет на Пенсилвания, а споразумението с Държавния университет на Северна Каролина е действащо и в момента.

 

  • 1
  • 2