Официално връчване на Почетния знак за заслуги към ИЯИЯЕ

on .

Проф. Сергей Петков и ст.н.с. д-р Лъчезар Костов бяха удостоени с почетния знак на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Официално, плакетите, придружени от грамоти бяха връчени на 2 март 2021 г. от доц. Лъчезар Георгиев, директор на Института.

Проф. Сергей Петков, който в момента работи в SISSA, Триест, Италия бе отличен за неговите изключителни научни постижения в теорията на неутринните осцилации и съществения му принос към утвърждаването на ИЯИЯЕ и БАН като научни центрове.

Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов получи признание за неговите постижения в областта на ядрената спектроскопия, радиоекологията и ядрената безопасност, както и за приноса му в утвърждаване на международния престиж на Института и задълбочаване на сътрудничеството с Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна.

Почетният знак за заслуги към ИЯИЯЕ бе учреден от Научния съвет на Института през миналата година като това са първите две отличия, дадени за изключителен принос за развитие на научните изследвания в областта на ядрената физика.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5