Осемдесет години от рождението на академик Венцеслав Андрейчев

on .

На 23 февруари 2021 г. отбелязваме 80 години от рождението на академик Венцеслав Андрейчев.

Академик Андрейчев е учен-изследовател, преподавател и организатор на науката, с безспорен принос към изследванията на структурата на атомното ядро. Оставил е богато научно наследство, в това число и над 300 оригинални научни труда, чиито достижения са признати от международната общност и са еталон за учените в областта на ядрената физика.

Сред големите му приноси към науката са създаването на методика за измерване на късоживущи ядрени изомерни състояния, систематизирането на вероятностите за електромагнитни преходи в атомните ядра и усъвършенстването и прецизирането на съвременните ядрени модели, които се използват във всички съвременни ядрени институти по света.

През 1975 г. академик Андрейчев започва работа в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, където 25 години отдава своя труд за утвърждаване авторитета на Института като научен център за развитие на физиката в България.

 

snimkata1blanksnimkata2