Заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ – БАН

on .

На 28 януари 2021 г. , четвъртък, от 13:00 часа ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на научния и финансов отчет на ИЯИЯЕ за 2020г.

Заседанието ще се проведе дистанционно в платформата Zoom. Всички членове на Общото събрание ще получат своевременно адрес на заседанието на служебните си електронни адреси.

 

Участието в заседанието на всички членове на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ е наложително.