ИЯИЯЕ е на пето място сред научните институции в престижна класация за научни изследвания

on .

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика е на пето място в България сред научните организации за 2020 г. в престижната класация за оценка на научните изследвания на платформата SCImago(SIR).

Водач в класирането е Българската академия на науките, следвана от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института по органична химия с център по фитохимия и Медицинския университет в София.

В класацията участват 7024 академични и научноизследователски институции, които са оценени чрез тяхната видимост в мрежата по три показателя: научни изследвания, иновации и социално въздействие. В ранглистата са включени общо седем института на БАН, като за последната година са използвани резултатите за периода от 2014 до 2018 година.

 

award