Федерацията на научно-техническите съюзи в България награди млади учени от БАН

on .

Главен асистент Ангел Демерджиев и Добромир Димитров, докторант в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН получиха първа награда на Седемнадесетата национална младежка научно-практическа конференция, организирана от Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Официалното награждаване бе на 17 декември 2020 г., а отличието им бе дадено за разработването на „Анализ на радиационната защита на циклотрон TR-24-Монте Карло симулации”.

Наградата е заслужена оценка за постигнатото от младите учени. В доклада си те разглеждат резултатите от анализа на радиационната защита на бункера на Циклотрона модел TR-24 , получени при провеждането на числени симулации, основаващи се на Монте Карло техники, използвайки кода FLUKA.

В първата част на изследванито е извършен анализ на ефективността на радиационната защита на различни конфигурации на бункера, които са разположени на вътрешни стени и врати. За целта е разгледано разпределението на мощността на амбиентната еквивалентна доза от неутронното и гама лъчението в обема на бункера и затихването им в стените на бункера при различните конфигурации. Тези разпределения са за генерираните лъчения по време на сесия за производство на 18F.

Втората част представлява активационнен анализ. Това е анализ на генерираните радио нуклиди в стените на бункера за очакваните 20 години експлоатация на циклотрона. Тук също така е разгледано и разпределението на мощността на еквивалентната амбиентна доза от гама лъчението, генерирано от нуклидите в стените на бункера, един месец след края на 20 годишния експлоатационен период на съоръжението.

Направените анализи и резултатите, получени от тях са ценни, тъй като ще допринесат за ефективността на радиационната защита на бункера на циклотрона, след въвеждането на съоръжението в експлоатация от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.

На националната младежка научно-техническа конференция бяха отличени и други млади учени от институти на Българската академия на науките.

В направление Химически науки и технологии втора награда получиха Огнян Петков и Ангелина Стоянова-Иванова за доклада им „BSCCO проводящи керамики като добавки в алкални Ni-Zn батерии“ от Института по физика на твърдото тяло. Работата им е обобщение на поредица от изследвания, довели и до защитен патент. В разработката са представени и доказани ползите от добавките. Благодарение на тях алкалните батерии имат удължен живот и са с по-стабилен капацитет.

В направление Минни науки, геология и екология първа награда бе присъдена на Александър Николов от Института по минералогия и кристалография за работата му „Геополимери на база отпадъчен фаялит и метакаолин”. Робот за UV дезинфекция, разработен от Мартин Ралчев от Института по роботика получи трета награда в направлението Транспорт и транспортни технологии.

 

  • 1
  • 2
  • 3