Учени от ИЯИЯЕ с отличия за Деня на народните будители

on .

Учени от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика получиха награди от Управителния съвет на Българската академия на науките по случай 1 ноември - Деня на народните будители.

Наградите са признание за приноса им към формиране на H-индекса на БАН, както и за създаването на монографии от национално значение. H-индексът е въведен за оценка на научните постижения на отделни учени, но напоследък се използва за оценяване както на актуалността на различни области от науката, така и за научни институции.

В категорията за индивидуален принос от ИЯИЯЕ бе отличен проф. Сергей Петков, който e един от най-добрите специалисти в света по въпросите, свързани с неутринни осцилации и маси на неутрината. Постъпил на работа в ИЯИЯЕ-БАН през 1977 г., по-късно той става един от основателите на сектора по Високи енергии и физика на частиците в SISSA-Триест, Италия. В момента е професор, член на групите по Теория и Астрофизика на елементарните частици в SISSA, както и асоцииран член на Кавли Института IPMU в Токио. Според базата за наукометрични данни в областта на Физиката на високите енергии INSPIRE HEP, проф. Сергей Петков е автор и съавтор на 243 публикации, с 48 606 цитата (с изключени самоцитати) и H-индекс 69.

За колективен принос от страна на Института награда получи екипът на доц. Георги Султанов, в който участват доц. Пламен Яйджиев, доц. Любомир Димитров, физик Мирчо Родозов, гл. ас. Мариана Шопова, гл. ас. Румяна Хаджийска, гл. ас. Стефан Пиперов и гл. ас. Александър Александров. Работата на екипа е фокусирана върху изследвания с детектора CMS (Compact Muon Solenoid) в ЦЕРН. Това включва физичен анализ на данни от пронон-протонни взаимодействия на LHC (Large Hadron Collider), регистрирани с детектора CMS, с цел търсене на нови частици и физични явления в рамките на и извън стандартния модел на елементарните частици. Екипът от ИЯИЯЕ участва още и в изграждането, поддръжката и експлоатация на системата от RPC (Resistive Plate Chambers) - камери със съпротивителна плоскост. Дейността на членовете на наградения екип от Института е свързана и с обновяването на мюонната система на CMS с нови детектори, чрез участие в изграждането на станции с детектори от типа GEM (Gas Electron Multiplier) и обновяване на електрониката на системата от RPC.