ИЯИЯЕ-БАН публикува сборник с доклади от Тринадесета международна конференция по ВВЕР ядрено гориво

on .

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките издаде Сборник с докладите от 13-та Международна конференция по експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на ВВЕР ядрено гориво. Изданието съдържа 61 доклада, изнесени в 7 сесии, от които една постерна. Публикациите представят последните постижения в областта на ядрено-горивния цикъл, отразяващи съвременните световни тенденции. Авторите на докладите предлагат иновативни подходи в производството на ядрено гориво за увеличаване на ефективността и безопасността при неговата експлоатация. В докладите са дадени решения за усъвършенстване на дизайна и експлоатацията на горивото, моделирането и експерименталната поддръжка, безопасността и управлението на качеството, надеждността на горивото за ВВЕР и управлението на отработеното ядрено гориво.

Тринадесетата международна конференция по експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на ядрено гориво за ВВЕР бе проведена от 15 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър, България. Организатори бяха Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, съвместно с Международната агенция за атомна енергия и благодарение на подкрепата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и руската компания „ТВЕЛ” . В конференцията участваха 118 експерта от 16 страни, в това число представители на научни институти, оператори на ядрени енергийни мощности, компании, развиващи дейност в ядрената област, включително производители на ядрено гориво, регулаторни органи и международни организации, отговорни за развитието и безопасността на ядрените технологии и съоръжения.

Сборникът e с ISSN 1313-4531 и се намира и в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, както и в библиотеката на ИЯИЯЕ-БАН.

 

13WWER-Sbornik