Алманах на българската ядрена индустрия 2020

on .

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е включен в Алманаха на българската ядрена индустрия 2020, наскоро подготвен и публикуван от Българския Атомен Форум - БУЛАТОМ.

Това е актуален справочник на дружествата, организациите и компаниите, членуващи в БУЛАТОМ, които понастоящем са ангажирани с изпълнението на дейностите по реализацията на отделни елементи от уникалната ядрена програма на България и в реализацията на специфични проекти в тази сфера. Информацията в Алманаха се базира изцяло на данните, предоставени от членовете на БУЛАТОМ и е актуална към датата на неговото публикуване.

Целта на издаването на Алманаха на дружествата, организациите и компаниите, работещи в областта на ядрената енергетика на България е:

  • - да се помогне на членовете на БУЛАТОМ в дейността им, свързана с участието в осигуряване на максимално възможната експлоатация на блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“;
  • - да се осигури актуална информация за възможностите на членовете на БУЛАТОМ, на базата на която те да намерят своето място в очакваните от нас процеси, свързани с изграждането на блокове 1 и 2 на площадката на Белене;
  • - да се осигури възможност на членовете на БУЛАТОМ за участие в реализирането на ядрен проект извън България.

 

korica-INRNE45