Публикувани са материалите на XXIII Международна школа по ядрена физика, неутронна физика и приложения

on .

Материалите на XXIII Международна школа по ядрена физика, неутронна физика и приложения са публикувани в престижното международно списание Journal of Physics: Conference series.

Интернет адрес: https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1555/1

Брой 1555 на списанието съдържа 37 доклада на изтъкнати експерти и млади физици, посветени на актуални проблеми на структурата на атомните ядра, ядрените реакции, екзотичните ядра и техните свойства, астрофизиката, съвременните инфраструктурни проекти за ядрената физика и новите ядрени технологии.

Поредното издание на школата стимулира активното включване на младото поколение учени в международното научно пространство и издига авторитета на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика като комплексен център за физични изследвания и технологии у нас и в чужбина.

 

capture

  • 1