ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА ИЯИЯЕ, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ОТКРИТО

on .

На 02.06.2020 г. се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ за избор на председател на събранието и на представители на института в Общото събрание на БАН.

Поради обявената извънредна епидемична обстановка в страната, заседанието се проведе на открито в двора на ИЯИЯЕ при спазване на всички противоепидемични мерки. Колегите стриктно спазиха изискванията за дистанция помежду им и използване на предоставените им лични предпазни средства (маска и ръкавици).

Събранието беше открито от директора, доц. д-р Лъчезар Георгиев и водено от гл. ас. д-р Мария Явахчова, която присъстващите с мнозинство избраха за водещ на конкретното заседание.

След кратка дискусия и гласуване за председател на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ беше избрана проф. д-р Севдалина Димитрова. Проф. Димитрова е учен с утвърден авторитет и дългогодишен административен опит.

С не леката задача да представляват института в Общото събрание на БАН, в съответствие с вътрешните академични актове, бяха натоварени доц. д-р Лъчезар Георгиев, проф. д-р Димитър Тонев, доц. д-р Иван Сираков, доц. д-р Валентина Семкова и доц. д-р Михаил Стоилов.

Доц. Георгиев благодари на д-р Явахчова и на всички присъстващи за коректното и отговорно поведение по време на събранието, а на избраните пожелава попътен вятър и успешна работа.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6