ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

on .

Днес, на 26 февруари 2020 г., в 10.30 часа в двора на Научен комплекс 2 на Българската академия на науките се събраха учени от Академията, за да изразят своето несъгласие с начина, по който някои лица демонстрират своето нежелание да спазват законите. На 20 февруари 2020 г. е осъществено незаконно нахлуване на терена на БАН, находящ се в ж.к. „Младост 1а“, без уведомяване на законния собственик на терена – БАН, самоволно е оградена част от него от неизвестни лица, без да се идентифицират и да заявят своите права по установения ред. Отново ставаме свидетели на поредните опити за застрояване на малкото останали свободни пространства в ж.к. „Младост 1а“ и то върху терен, който в продължение на десетки години се владее от Българската академия на науките. Вместо да предяви правата си по съдебен ред, както се прави във всяка правова държава при наличие на правен спор, „инвеститорът“ навлиза, разрушавайки оградата около терена и започва да сече растителността върху терена. Това се случва на място, на 200 метра от което изключителното замърсяване на въздуха се усеща и без да е необходима техника за измерване – в близост до кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул. „Анна Ахматова“.

Учените от Българската академия на науките категорично възразяват срещу нестихващия произвол от страна на строителите, които започват строежи без изясняване по съдебен път на своите права. Това е поредното грубо погазване на законите от „недосегаеми“ за закона лица, които демонстрират своята икономическа мощ. Въпреки сигнализирането на органите на МВР, същите не са предприели действия за спиране на незаконните действия на строителя. Ние ще продължим активната си гражданска позиция, но призоваваме всички държавни органи към стриктно спазване на своите задължения, за да се гарантира спазването на законите, както е нормално в една правова държава!

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4