Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

on .

 

На 27 февруари 2020 г. , четвъртък, от 10:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

  1. Избор за допълване на състава на Научния съвет на ИЯИЯЕ-БАН.

Списъкът на хабилитираните учени в ИЯИЯЕ, избираеми в научния съвет, е на разположение на членовете на ОСУ на адрес, достъпен само за регистрирани потребители:

"Member's area" --> "Файлови хранилища" --> "Общодостъпни документи и файлове" --> GA

 

Списъкът с вече избраните членове на НС на заседанието на ОСУ от 19.02.2020 г. е публикуван на сайта на института при решенията на ОСУ от заседанието на 19.02.2020.

 

Присъствието на всички членове на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ е наложително.