Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - Обновена със списък на 18.02.2020 г.

on .

 

На 19 февруари 2020 г. , сряда, от 10:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

  1. Избор на Научен съвет на ИЯИЯЕ-БАН.

Списъкът на хабилитираните учени в ИЯИЯЕ, избираеми в научния съвет на института на заседанието на ОСУ в ИЯИЯЕ-БАН на 19.02.2020, е на разположение на членовете на ОСУ на адрес, достъпен само за регистрирани потребители:

"Member's area" --> "Файлови хранилища" --> "Общодостъпни документи и файлове" --> GA

 

 

Присъствието на всички членове на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ е наложително.