МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2020г.

on .

logo

През 2020г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.

Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Тази година майсторският CMS клас на ЦЕРН ще се проведе последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

9 март 2020 - за учениците от Варна и близки населени места - в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна - 30 ученика
Интернет адрес: https://indico.cern.ch/event/881060/
Координатор - г-жа Свежина Димитрова
11 март 2020 -за учениците от страната и София - във Физическия факултет на СУ “Кл.Охридски”,гр. София - 40 ученика
Интернет адрес: https://indico.cern.ch/event/881061/
Координатор - доц. Борислав Павлов
17 март 2020 - за учениците от Свищов – в у-ще “Николай Катранов”, гр. Свищов - 30 ученика
Интернет адрес: https://indico.cern.ch/event/881077/
Координатори – г-жа Елена Илиева и г-жа Йорданка Илиева
26 март 2020 - за учениците от Пловдив – във Физико-технологичен факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив - 30 ученика
Интернет адрес: https://indico.cern.ch/event/881078/
Координатори – гл. ас. Мариана Шопова, г-жа Костадина Кацарова, г-жа Юлияна Белчева
3 април 2020 - за учениците от София – в ИЯИЯЕ - БАН, гр. София - 24 ученика
Интернет адрес: https://indico.cern.ch/event/881079/
Координатори – гл. ас. Румяна Хаджийска, ас. Милена Мишева

Началото на майсторския клас е 10:00ч., а видео конференцията е в 17:00ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите - координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

Учениците, кандидатстващи за един от класовете в София трябва да се регистрират като попълнят регистрационната форма. Формите за регистрация ще бъде отворени до 03-ти март за първата дата и до 25-ми март за втората дата. Броят на участниците и за двата класа в София е ограничен. Кандидатите ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 40 (клас на 11 март) или 24 (клас на 3 април).

За учениците от страната, които ще участват в майсторския клас на ЦЕРН в София на 11. март, ще бъдат осигурени две нощувки и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. Драган Цанков 21А, 1113 ж.к. Изток, София.

Ученици и студенти, участвали в предишни издания на класа, са поканени да участват като помощник-ментори. Моля, обърнете се директно към организаторите на събитието.