ИЗЛОЖБА на ИЯИЯЕ-БАН „Ядрената наука и технологии – за човека, природата и обществото“ с акцент върху работата с младите хора

on .

Изложбата, посветена на 47-та годишнина на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН и 150 годишния юбилей на Българската академия на науките, се представя от 13 до 19.11.2019г. в Галерия „Академика” (фоайето пред зала „Марин Дринов“ в централната сграда на БАН).

Демонстрират се 21 постера с традиционна форма, като в някои е поставено специално ударение, посветено на младите учени, на кариерните им възможности, на търсенето и предлагането от страна на лабораториите на Института, в национален мащаб и в рамките на международното сътрудничество.

Оригиналното в изложбата са 12 кратки видео-интервюта на млади учени, представящи себе си, своите лаборатории и Института.

 

plakat

Постери:

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24