Млади учени от ИЯИЯЕ получиха отличия за високи постижения

on .

На 1-ви ноември 2019 г. по случай Деня на народните будители беше проведено тържествено съвместно заседание на Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) и Общото събрание на БАН (OС). Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на ОС на БАН проф. Евелина Славчева наградиха 17 млади учени – победители в конкурса за млади учени „Проф. Марин Дринов” и за най-млади учени „Акад. Иван Евстратиев Гешов”.

Наградата за най-млад учен „Иван Евстратиев Гешов“ за високи постижения в научно направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“ получи Павел Насков Павлов, докторант по ядрена физика в ИЯИЯЕ. Павел Павлов е награден за работата си на тема „Изследване структурата на леки ядра“.

С наградата за млад учен „Проф. Марин Дринов“ в научно направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“ беше отличен д-р Кирил Петров Христов, главен асистент в лаборатория „Теория на елементарните частици“ в ИЯИЯЕ. Д-р Кирил Христов е награден за работата си на тема „Разработване на теоретичен подход, използващ силата на локализацията за изчисляване на броя микросъстояния, с цел определяне ентропията на вид черни дупки, живеещи в четири-мерно AdS пространство“.

 

  • 1
  • 2
  • 3