Млад учен от ИЯИЯЕ с награда от VIII Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии

on .

В периода 31 Октомври – 1 Ноември 2019 г. в Парк-хотел “Санкт Петербург”, град Пловдив се проведе VIII Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, организирана от Физико-технологичен факултет и Студентски съвет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Д-р Ангел Демерджиев и Ивайло Панталеев от ИЯИЯЕ изнесоха доклади в сесията, посветена на Атомната и ядрена физика.

Д-р Ангел Демерджиев, главен асистент в лаборатория „Циклотронна физика“ в ИЯИЯЕ, представи работата си на тема „Монте Карло симулации за оптимизиране на радиационната защита на циклотрон TR-24“.

Ивайло Панталеев, физик в лаборатория „Циклотронна физика“ и докторант по ядрена физика в ИЯИЯЕ запозна аудиторията с работата си на тема „Изследване структурата на леки огледални ядра“. Той спечели и първо място в проведения в рамките на конференцията конкурс за „Най-добра научна презентация“.

 

plakat