XXIII Международна школа по ядрена физика, неутронна физика и приложения

on .

От 22 до 28 септември 2019 в курорта “ Златни пясъци“ край г. Варна се проведе XXIII Международна школа по ядрена физика, неутронна физика и приложения.

Този семинар e ежегодно събитие от 1980 г. и се организира от Лаборатория „Теория на атомното ядро” в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН.

Това е традиционно събитие, организирано от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика със съдействието на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия.

Тази година в заседанията на конференцията взеха участие 78 учени от 17 страни, сред които България, Израел, Италия, Франция, САЩ, Южна Африка, Румъния, Унгария, и 32 научни организации.

Бяха обсъждани последни резултати от изследванията в областта на структурата на атомните ядра, ядрените реакции, екзотичните ядра и техните свойства, астрофизиката, съвременните инфраструктурни проекти за ядрената физика и новите ядрени технологии.

В школата доклади изнесоха изтъкнати експерти и млади физици, което стимулира активното включване на младото поколение учени в международното научно пространство.

Повече информация за програмата на школата може да се намери на страницата: http://www.inrne.bas.bg/international-school-varna.

 

  • 1