Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

on .

 

На 17 юни 2019 г., понеделник, от 11:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

  1. Избор на представител на ИЯИЯЕ-БАН в Общото събрание на БАН.

 

Присъствието на всички членове на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ е наложително.