Втори турнир на младите физици с международно участие се проведе в София

on .

pic

YOUNG PHYSICISTS’ TOURNAMENT & WORKSHOP

Sofia, Bulgaria, 1 – 5 May 2019

 

В началото на месец май в София се състоя второто издание на турнира на младите физици Young Physicists’ Tournament & Workshop.

Надпреварата за млади физици от гимназиалния курс на обучение беше организирана от Фондация „Наука без Граници” и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) – БАН със съдействието на Агенцията за ядрено регулиране и СУ „Св. Кл. Охридски“, както и с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейската програма Horizon 2020.

Състезанието се проведе върху изследователските теми на XXXII Международен турнир на младите физици (IYPT) и в него се включиха общо 68 участници – 16 състезатели и ръководители, 37 наблюдатели от България, 8 от Гърция, както и 7 организатори и журиращи.

След проведените три физични битки, първото място бе поделено между двата български отбора, а отборът от Гърция се класира на второ място.

Турнирът за млади физици се провежда под формата на научна дискусия, в която представители на отборите влизат в ролите на Докладчик, Опонент и Рецензент. Отборът на докладчиците представя решението си по една от изследователските теми. В презентацията се включва обяснение и разбиране на изследваното явление, обясняват се експериментите, които са проведени, както и направените изводите. Отборът на Опонентите прави критичен анализ на представеното решение и провежда дискусия с обора на Докладчиците. Отбор „Рецензенти“ дава оценка на това, доколко добре „Опоненти“ и „Докладчици“ са се справили със задачите си и взема отношение по въпросите, върху които те са спорили по време на дискусията.

Една от основните цели на събитието бе да се даде възможност за натрупване на турнирен опит на българските състезатели, които се готвят за Международния турнир през м. юли 2019 г. във Варшава, както и да се запознаят всички присъстващи изискванията и критериите за оценяване.

Организаторите - учени от ИЯИЯЕ – проф. дфн Бойка Анева, гл. ас. Асен Кюлджиев и д-р Младен Матев си поставят задачата да се повиши интересът към състезанието и изследователските задачи в българските училища, да насърчат повече учители да подготвят отбори за участия в международни първенства по физика.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4