ПРОВЕДЕ СЕ НАУЧЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН ЗА УЧЕНИЦИ 2019 г.

on .

logo

В периода 7 март - 15 април 2019 г. български ученици отново бяха поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България.

Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Физическия факултет на Софийския университет, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник” и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Класът се провежда за втора година в България, но поради нарастващия интерес от страна на бъдещите учени, събитието се проведе в 5 български града: София, Варна, Козлодуй, Дупница и Смолян, като в класа участваха ученици и от други градове – Русе, Плевен, Шумен, Силистра, Добрич, Бургас, Перник, Златоград и др.

В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците извършваха измервания по данни на експеримента CMS, търсиха интересни събития, в частност реконструиране на събития с Хигс бозон. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и методиката на изследванията, учениците имаха възможността да направят сами оценка на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати бяха обсъждани във видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както се процедира в истинска научна колаборация. Чрез участието си младежите активно преживяха как и какво изследват физиците на елементарните частици.

Класът е насочен основно към ученици между 15 и 19 години, но беше посрещнат с голям интерес и от техните учители, най-вече с възможността да се използват отворените данни на ЦЕРН за обучение в училище.

 

  • 1

Видеоконференция с другите международни участници в мастър класа

 

  • 2

Разпад на Хигс Бозон на два фотона

 

  • 3

Измервания по данни на експеримента CMS