Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

on .

На 3 април 2019 г., сряда, от 10:30 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

  1. Изразяване на становище на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ-БАН по предложенията за промени в Устава на БАН от Общото събрание на БАН, приети на заседанието му на 18.03.2019.
  2. Избор за допълване на състава на Научния съвет на ИЯИЯЕ-БАН.

 

Присъствието на всички членове на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ е наложително.