140 години от рождението на гениалния учен Алберт Айнщайн

on .

Историята на един от най-гениалните хора, живели някога, започва на 14 март 1879 г. в градчето Улм в Кралство Вюртемберг, Германия.

Три негови публикации от 1905 г. са основополагащи за съвременната физика.

В едната той разработва теорията на брауновото движение, с което окончателно се утвърждава разглежданата дотогава като хипотеза идея за дискретния строеж на веществото, т.е. идеята за съществуване на атоми и молекули.

В другата публикация ученият обяснява законите при фотоефекта, като допълва хипотезата на Планк с допускането, че светлината не само се излъчва, но се и разпространява и поглъща на кванти.

В третата публикация Айнщайн развива специалната теория на относителността-теорията за поведението на телата при движения със скорости, близки до скоростта на светлината във вакуум.

През 1915 г. той я доразвива, създавайки общата теория на относителността, която обобщава Нютоновата теория на гравитацията за случай на силни гравитационни полета.

През 1921 г. Айнщайн печели Нобеловата награда по физика.

Айнщайн е един от хората, без чийто труд светът, който днес познаваме, далеч нямаше да бъде толкова напреднал.