Кампания за спасяване на кораба "Радецки"

on .

Корабът „Радецки” се намира на пристан в района на Козлодуйското пристанище. Всяка година преди да възобнови плаванията си, той трябва да премине задължителен технически преглед. Последната инспекция на „Речен надзор-Лом” от 07.03.2018 г. констатира необходимостта от извършване на доков преглед в кораборемонтен завод. Ако ремонтът не бъде направен до 07.04.2019 год., корабът „Радецки“ трябва да преустанови дейността си като плавателно средство.

Сдружение „Енергийно бъдеще за България” стартира инициатива за набиране на средства за съхраняването на националната светиня „Радецки”. Корабът-музей създаден, за да съхранява и припомня историята и безсмъртния подвиг на Христо Ботев и неговата чета.

Благотворителната кампания вече получи подкрепа лично от премиера на Република България Бойко Борисов.

Благотворителната инициатива продължава. Необходимата сума за възстановяване на кораба е 250 000 лева.

Средства ще бъдат набирани до 03.03.2019 год. – Националният празник на България.

С цел максимална прозрачност и строга отчетност, дарения ще се приемат само по банков път:
ДСК Банк ЕАД
ЦЧБ, гр. София, ул. „Московска” № 19
IBAN: BG23STSA93000024648152
BIC: STSABGSF
Сдружение „Енергийно бъдеще за България”