Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

on .

На 7 февруари 2019г., четвъртък, от 10:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

  1. Обсъждане на кандидатурите за Директор на ИЯИЯЕ-БАН.
  2. Подреждане на кандидатурите за Директор на ИЯИЯЕ-БАН и гласуване на подредбата.

Материалите на кандидатите и Правилата за избор на директор в БАН са публикувани на интернет сайта на института. 

 

Присъствието на всички членове на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ е наложително.