Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

on .

На 29 януари 2019 г., от 11:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Директора на ИЯИЯЕ.
  2. Обсъждане и гласуване на годишния научен и финансов отчет на ИЯИЯЕ.

 

Присъствието на всички членове на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ е наложително.