Директорът на ИЯИЯЕ-БАН взе участие в конференцията „Ядрената наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“, организирана от Международната агенция за атомна енергия във Виена

on .

От 28-ми до 30-ти ноември 2018 г. във Виена, Австрия се проведе министерска конференция на тема „Ядрена наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“. В нея участие взеха делегации от страните-членки в МААЕ. Форумът е утвърден като място за диалог на високо ниво, където се обсъждат най-важните въпроси пред общността. Тази година акцентът беше поставен върху възможността, която предлагат ядрените наука и технологии за по-добро качество на живот.

Събитието беше открито от Генералния директор на МААЕ г-н Якиа Амано и се проведе под патронажа на Япония и Коста Рика.

Директорът на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН проф. Димитър Тонев взе участие в конференцията като заместник-ръководител на българската делегация.

Обсъдени бяха важни въпроси в областта на здравето, изхранването на човечеството, ядрената енергетика, климата, ядрените технологии в индустрията и новите материали. Особено внимание се обърна на ядрените методи за диагностика и лечение на туморни заболявания и други болести. Международната агенция за атомна енергия предвижда да окаже сериозна подкрепа на проектите, свързани с подобряване на здравето на хората. В тази връзка беше подчертано, че ролята на организацията вече не е само за мирното използване на ядрената енергия, но и за здравето и просперитета на човечеството.

Като приоритет бяха откроени и разгледани въпросите, свързани с промените в климата и възможностите за ограничаване на човешката намеса, водеща до вреди в екологичното равновесие.

В рамките на конференцията беше приета декларация в подкрепа на това, че ядрената наука и технологии имат потенциала да помогнат на страните да отговорят на голямото разнообразие от социално-икономически и човешки нужди. Документът беше подписан от 60 министри и правителствени делегати на държавите-членки на МААЕ.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4