Посещение на Нобеловият лауреат проф. Бари Бариш в БАН и СУ

on .

На 11-ти и 12-ти декември у нас предстои да се състои официално двудневно посещение като гост на БАН и на Софийския Университет „св. Климент Охридски“ на световноизвестния американски учен професор Бари Бариш, лауреат на Нобелова награда по физика за 2017 год. за неговия решаващ принос като създател и ръководител на грандиозната международна колаборация LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) за експерименталното откритие на гравитационните вълни предсказани от Айнщайн преди повече от 100 години. Това е едно от най-революционните открития във физиката през последния век, поставило началото на кардинално новата научна област „гравитационно-вълнова астрономия“, която постепенно ще измести традиционните днес оптическа и радио-астрономия като главен инструментариум за изследвания на фундаменталните физически закони и космоса.

На 11-ти декември от 17:00 ч., в Големия салон на БАН „проф. Марин Дринов“ ще се състои първата официална лекция на проф. Б. Бариш. Темата на лекцията е:

"Gravitational Waves from Detectors to Detection".
The experimental challenges to detect gravitational waves, the technical innovations that enabled the discovery and the initial science will be discussed.

След лекцията, от 18:00 се планира среща в по-тесен кръг на заинтересованите учени за разговор и обсъждания с проф. Б. Бариш.

На 12-ти декември в Аулата на Софийския университет „св. Климент Охридски“ ще се състои (точният час допълнително ще бъде съобщен) официална церемония за удостояване на проф. Б. Бариш с „Доктор Хонорис Кауза“, по време на която ще има и втора негова лекция.

Официалното посещение на проф. Б. Бариш у нас без всякакво съмнение е голяма чест за българската научна общественост и е индикация за международната разпознаваемост на достиженията на българските учени в областта на гравитацията, астрофизиката и физиката на високите енергии.