Съвместна публикация на дтн Пламен Цветанов – ИЯИЯЕ, БАН с Нобеловия лауреат по икономика за 2018 г. У. Д. Нордхауз

on .

Съвместната публикация на ст. н. с. дтн Пламен Цветанов и проф. William D. Nordhaus – Нобелов лауреат по икономика за 2018 г. е от 1975 г., когато ст. н. с. дтн Пл. Цветанов и проф.W. D. Nordhaus са колеги в Международния институт по приложен системен анализ (IIASA), Виена, Австрия. Съвместният им доклад е ревю на методологията и кратко математическо описание на изследванията в IIASA по енергопотребностите като основен индикатор на взаимодействията на енергийните системи с обществото. Анализът в доклада обхваща няколко проблемни области: иконометрични модели, инженерен подход към енергопотребностите и енергопотребностите в моделите на енергийния сектор (роля на иконометричното моделиране в общите модели, сравняване на енергийните опции на моделни общества, регионални икономически модели, модели на международна и интеррегионална търговия).

 

Пълен текст на доклада на ст. н. с. дтн Пл. Цветанов и проф. W. D. Nordhaus, P.S. Tsvetanov and W.D. Nordhaus, Problems of Energy Demand Analysis, Proceedings of the Workshop on Energy Demand (May 22-23, 1975), William D. Nordhaus, Editor, pp. 89-102 е достъпен в интернет на адрес: https://core.ac.uk/download/pdf/52942435.pdf

Сътрудничеството с IIASA продължи десетилетия, което е атестат за високото ниво на научните изследвания в ИЯИЯЕ в областта на системния анализ и моделирането в енергийния сектор. През 1978 г. в ИЯИЯЕ – БАН беше създадена проблемна група, впоследствие – Лаборатория по системен анализ в енергетиката, която като координатор на консорциум участва в редица национални и международни изследвания по развитие и стратегическо планиране на енергетиката.