Проведе се първият за България и Източна Европа образователно-технологичен хакатон

on .

„Информационните технологии в ядрената наука и техника”

На 5 октомври 2018 г. в Софийската лаборатория за иновации се състоя ядрен хакатон за гимназисти, организиран от Българското ядрено дружество (БЯД) и Асоциацията за развитие на София. Събитието беше подкрепено от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН, както и от бизнес организации от ядрения сектор.

Форумът бе открит от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, която изрази надежда, че сред участниците може да е и „бъдещият български Нобелов лауреат.” Учениците бяха приветствани също от проф. Димитър Тонев, директор на ИЯИЯЕ - БАН и от д-р Младен Митев, председател на Българското ядрено дружество.

Директорът на ИЯИЯЕ, проф. д-р Димитър Тонев запозна учениците с широкия спектър от дейности на института, разпростиращи се от участие във водещите световни фундаментални научни изследвания до приложните изследвания, допринасящи за опазване на здравето и повишаване на информираността на българското гражданско общество. Г-жа Милена Мишева запозна учениците с участието на ИЯИЯЕ в изследването на бозона на Хигс, провеждано на Големия адронен колайдер на Европейския център за ядрени изследване CERN, Женева. Гл. ас. д-р Младен Митев представи пред аудиторията перспективните изследвания на Института в областта на физиката, биологията и медицината.

Учениците от СМГ „Паисий Хилендарски” се класираха на първо място. Победителите получиха парична награда и ще посетят Европейския парламент по покана на евродепутата Владимир Уручев. Второто място бе за отбора на Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“, а трети бяха представителите на Технологичното училище “Електронни системи” към Техническия университет. СМГ се представи с още един отбор, отличен за креативен дизайн. Награда за презентационни умения получиха учениците от Софийската професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов”.

Наред с индивидуалните отличия, учениците получиха удостоверения за участие, комплект ценни книги за йонизиращите лъчения и организирано посещение на двата 1000 мегаватови енергоблока на АЕЦ „Козлодуй”. На площадката на атомната ни централа те ще имат възможността да се запознаят с работния процес на едно от най-модерно оборудваните ядрени енергийни съоръжения в Европейския съюз.

В резултат на интензивна работа и програмиране, петте ученически отбора представиха прототипите, които разработиха в рамките на 10 часа. Едно от условията беше те да отговорят на високотехнологичните предизвикателства на ядрената наука и нейните приложения в нашето ежедневие.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5