Проведе се четвърта международна среща по проект „Ускорителен комплекс NICA: проблеми и решения - 2018“

on .

От 8 до 15 септември 2018 в гр. Созопол се проведе 4-тата международна среща по проекта “NICA“ на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна.

Форумът се организира от ОИЯИ-Дубна, съвместно с Иинститута за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. Участие в срещата взеха много изтъкнати учени и инженери в сферата на ускорителната физика от ОИЯИ.

Акценти в дневния ред бяха текущото състояние и успешно извършените дейности за последните две години. Обсъдиха се важни задачи и бяха планирани бъдещи действия за успешното продължаване на работата по проекта.

На работната среща бяха представени и резултатите по прогреса на пускането в експлоатация на Националния циклотронен център. Руските учени оцениха проекта за ускорителен комплекс в София като ключов за ИЯИЯЕ-БАН, както и за научните изследвания в Република България.

Събитието бе открито от Директора на ИЯИЯЕ-БАН – Проф. Димитър Тонев. Ръководството на ядрения институт бе представено още от заместник-директора доц. д-р Лъчезар Георгиев, помощник-директора инж. Владимир Башев, ръководителя на БРВ–Физика към ИЯИЯЕ инж. Стефан Генчев и млади учени от Института.

В рамките на работната среща бяха представени над 50 доклада.

 

  • 1