Ново преработено и допълнено издание на великолепната книга на дфн Динко Динев - "Ускорители на частици".

on .

На пазара вече е второто преработено и допълнено издание на „Ускорители на частици“ от Динко Динев.

Книгата представлява въведение във физиката и техниката на ускорителите на заредени частици. Описана е историята на развитието, съставните системите и основните видове ускорители, както и вторичното лъчение на машините.

Специално внимание е отделено на приложението на ускорителите в медицината и технологиите. Отделна глава е посветена на някои модерни направления в ускоряването на заредени частици.

В приложения са представени съвременните методи за анализ на динамиката на частиците в ускорителите и Големият Адронен Колайдър (LHC)

Книгата е предназначена за студенти, физици, инженери и за всички които проявяват интерес към постиженията на съвременната физика.

Книгата се разпространява в книжарницата на БАН.