Наградените проекти в конкурса за деня на славянската писменост и култура бяха представени в ИЯИЯЕ-БАН

on .

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика се проведе Общоинститутски семинар, на който бяха представени наградените проекти, участвали в конкурса, посветен на Деня на славянската писменост и култура 24 май.

Отличените разработки в отделните направления бяха представени с презентации от авторите им пред служителите на ИЯИЯЕ-БАН.

Научният съвет определи за победители три проекта:
 
1. Теоретична и математическа физика
Доц. дфн Николай Минков
ТЕМА: Ефекти на формата и симетрии в структурата на тежки ядра

В рамките на квадрупол-октиполен модел на атомното ядро са описани квазидублетни спектри изградени върху квазичастични възбуждания в нечетни ядра. Пресметнати са приведени вероятности за електромагнитни преходи с отчитане на Кориолисово смесване на микроскопическо ниво.
 
2. Експериментални изследвания
Доц. д-р Иван Русков и физик Димитър Грозданов
ТЕМА: Експериментални изследвания с 14.1 MeV неутрони
  • - Създадени са 2 мобилни с променящи се конфигурации сцинтилационни системи за спектрометрия на гама-лъчи и неутрони: Ромашка”– NaI(Tl) и “Ромаша” – BGO.
  • - Създадени са 2 системи ТАНГРА (ИНГ-27+Ромашка) и (ИНГ-27+Ромаша) за изследване на ядрени реакции с 14 МеВ неутрони. ИНГ-27:генератор 14 МеВ неутрони.
  • - Създаден е детектор на бързи неутрони и са измерени профилите на сноповете белязани 14 МеВ-ни неутрони от генератор ИНГ-27.
  • - С помощта на неутрони от 239Pu-Be източник и BGO детектор на гама-лъчи е измерено съдържанието на вода в проби от металургичен кокс.
  • - Измерени са ъгловите разпределения на гама-лъчите от нееластичното разсейване на неутрони с енергия ~14 МеВ на ядрата 12С и 28Si.
  • - С помощта на системата за неутронно-активационен анализ РЕГАТА (ИБР-2 + HPGe) е определен елементния състав на земни проби от Египет.
3. Приложни изследвания
Доц. д-р Христо Ангелов, гл. ас. Иво Калъпов, ас. Тодор Арсов
ТЕМА: Класификация на типове аерозоли на основата на спектрални измервания на оптическите им свойства в приземния слой на атмосферата

Ръководителите на проектите и участниците бяха отличени с грамоти и поздравени от директора на ИЯИЯЕ проф. д-р Димитър Тонев.

 

  • 1
  • 2
  • 3