Работната група „Атомни въпроси“ към Съвета на ЕС посети ИЯИЯЕ

on .

Работната група „Атомни въпроси“ към Съвета на ЕС беше на тридневно посещение в България от 18 до 20 юни 2018 г. 24-мата представители на групата посетиха площадката на АЕЦ “Козлодуй“ и ИЯИЯЕ-БАН в рамките на изнесената си сесия. България е домакин на форума като председател на Съвета на Европейския съюз.

Европейските представители бяха подробно запознати с основните дейности на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН.

Посещението в ИЯИЯЕ-БАН започна с презентация на доц. д-р Лъчезар Георгиев, зам-директор, за дейността на Института. Доц. Павлин Грудев, ръководител лаборатория „Ядрена енергетика и ядрена безопасност“ и гл. ас.бд-р Младен Митев от лаборатория „Реакторна физика“ представиха основни проекти и задачи, по които работи Институтът в областта на ядрената енергетика и технологии. След презентациите последва оживена дискусия.

За евроделегатите беше организирана демонстрация на институтската CBRN мобилна лаборатория за откриване и оценка на химични, биологични и радиоактивни замърсявания. Демонстрацията протече по сценарий на реално случил се радиологичен инцидент. Екип от специалисти показа на гостите как се загражда периметър, как се обследва потенциално опасен участък, в който чрез специализирано оборудване са открити повишени нива на радиоактивност и какви действия се предприемат за обезопасяване и премахване на заплахата.

  • 1
  • 2

За оказаното съдействие и подкрепа за организирането на изнесеното заседание на групата към съвета на ЕС ИЯИЯЕ-БАН получи благодарствено писмо от Министерство на Енергетиката:

pdf_icon Благодарствено писмо