Турнир на младите физици с международно участие в София

on .

pic

YOUNG PHYSICISTS’ TOURNAMENT & WORKSHOP

Sofia, Bulgaria, 10 – 14 April 2018

 

Фондация „Наука без Граници”, със съдействието на ИЯИЯЕ – БАН и СУ „Св. Кл. Охридски“, и с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европрограма Horizon 2020, организира през м. април Young Physicists’ Tournament & Workshop – Турнир на младите физици с международно участие и съпътстващ семинар.

Състезанието се проведе върху изследователските теми на XXXI Международен турнир на младите физици (IYPT) и с регламент максимално близък до този на Международния турнир. В него, освен български средношколци, участваха и отбори от Словакия, Сърбия и Гърция.

Специален гост на събитието бе и президентът на Международната организация на турнира на младите физици – д-р Мартин Плеш от Словашката Академия на Науките.

Турнирът се провежда във формàта на научна дискусия, като представители на отборите влизат в ролите на Докладчик, Опонент и Рецензент. Докладчикът представя решението си на една от изследователските теми, включващо обяснението и разбирането на изследваното явление, експериментите, които е провел и изводите, до които е стигнал. Опонентът прави критичен анализ на току-що представеното решение и провежда дискусия с Докладчика върху слабостите и недоизяснените аспекти на решението. Рецензентът дава оценка на това, доколко добре Опонентът и Докладчикът са се справили със задачите си и взема отношение по въпросите, върху които те са спорили по време на дискусията.

Специфичното за проведения турнир бе, че той се проведе заедно със съпътстващ семинар. Събитието имаше за цел да запознае учители и ръководители на отбори с Турнира на младите физици, да предостави платформа за дискусии, обмяна на опит и обсъждане на критериите за оценяване. Освен това, стремежът беше и да се повиши интереса към състезанието и връзката му с изследователските методи в образованието; да насърчи повече български учители да подготвят отбори или да работят с учениците си по задачи от него.

Не на последно място, една от основните цели на събитието бе да се даде възможност за натрупване на турнирен опит на българските състезатели, които се готвят за Международния турнир през м. юли в Китай и това да допринесе за едно по-добро представяне на националния ни отбор спрямо предходните години.

След проведените две селективни и една финална битка, първото място категорично бе спечелено от отбора на Словакия; отборите на Сърбия и МГ „Баба Тонка“, гр. Русе се класираха на второ място, а отборът от Гърция – на трето.

Събитието бе организирано от учени от ИЯИЯЕ – проф. дфн Бойка Анева (асоцииран член), гл. ас. Асен Кюлджиев и д-р Младен Матев.

 

pdf_icon Problems for the 31-st IYPT 2018

 

  • 1

 

Дискусии (видео):
Ден 1, дискусия 1
Ден 1, дискусия 2
Ден 1, дискусия 3
Ден 1, дискусия 4
Ден 2, дискусия 1
Ден 2, дискусия 2
Ден 2, дискусия 3
Ден 2, дискусия 4
Финал-1
Финал-2
Финал-3