EUROFUSION ФОРУМ ЗА ITER

on .

Програмата ITER има за цел да утвърди ядрения синтез като енергиен източник. В частност ITER ще демонстрира научните и технически възможности на термоядрената енергетика и по този начин ще бъде направен преходът от настоящите токамак-експерименти до първата демонстрация на термоядрена централа. ITER e експеримент с възпламеняваща се плазма, проектиран да задържи D-T-плазма, в която загряването от α-частиците (т.е. собственото загряване) надвишава всички останали форми на загряване. Експерименталният международен термоядрен реактор ITER се строй в Южна Франция в центъра на Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) Кадараш от Европейския Съюз /държавите принадлежащи към Евратом + Швейцария/ , Япония, САЩ, Русия, Китай, Индия и Южна Корея.

Ръководството на Общото събрание на консорциума EUROfusion на заседание в Барселона през декември 2017 предложи следващото заседание да се проведе в България. Това беше прието с болшинство, тъй като от 01.01.2018 г. България е председател на Съвета на Европейския съюз.

Форумът се проведе в столичния парк-хотел Москва на 11 и 12 април. В заседанието на Общото събрание на EUROFUSION участваха 38 представители на страните-членки ма ЕС, Евроатом и Швейцария. Домакин на събитието беше българската асоциация по управляем термоядрен синтез – Еврофюжън-ИЯИЯЕ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. Форумът на EUROfusion в София се председателства от prof. Jerom Pamela. Дискусиите се излъчваха на живо в телевизионния канал на EUROfusion TV и по този начин се даде възможност на всички участници, проследяващи стрийминга в европейските страни да се включат с въпроси и предложения към делегатите в реално време.

На заседаниeтo на Общото събрание се обсъдиха научните и финансови отчети, отнасящи се до програмата на EUROFUSION - изследвания в областта на управляемия термоядрен синтез. Изследвания на термоядрената плазма и радиационната устойчивост на нови материали за термоядрения реактор ИТЕР.

Дневният ред включваше приемане на протокола от предишното заседание, информация относно решенията на бюрото към Общото събрание, информация от програмния ръководител на EUROfusion, информация за изследванията по EUROfusion от европейската комисия ЕВРОАТОМ, както и информация от директора на организацията „Енергия от управляем термоядрен синтез“ (F4E) за напредъка в конструирането на ITER. Aкцент в дневния ред бяха и административни въпроси относно задачи от програмата на EUROfusion зa 2017-2018г, настоящият статус на бюджета и информация за финансовия отчет за периода 2014-2017 г. Особено внимание се обърна и на стратегията и програмата за следващата година.

Изнесени бяха подробни доклади от Chiara Bustreo - Socio-Economics Work Pakages и от Paola Batistoni - JET In-Vessel 14 MeV Neutron Calibration in support of ITER, отразяващи най-новите научни и технически постижения на програмата EUROfusion за управляем термоядрен синтез. Основните предимства на реакторите на базата на ядрения синтез са:

Отделя се около 4 милиона повече енергия в сравнение с нормалните източници, като газ, въглища, нефт; Основното гориво при ядрения синтез е широко разпространено и е неизчерпаемо – деутерий може да се дестилира от всякакъв вид вода; Ядреният синтез не отделя въглероден диоксид или други газове в атмосферата. Основният му продукт е хелий, който е инертен и нетоксичен газ; Активността на компонентите при тази реакция е много ниска и материалите могат да се рециклират и използват отново след години.

На заседанието беше обсъдена и ситуацията за BREXIT, тъй като най-големият съществуващ до момента токамак JET се намира в Калъм, Великобритания.

Вторият ден от заседанието беше открит от проф. Трою Троев, ръководител на EUROfusion-INRNE, с доклад за дейността на българската асоциация за периода 2014-2018 г. В отчета проф. Троев отбеляза съществените приноси на българските учени в проекта.

Доц. Димитър Тонев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, представи информация за изграждането на българския циклотронен център в ИЯИЯЕ. Той отбеляза, че циклотронът ще може да се използва успешно за изследване на радиационни дефекти в материали за ITER и ще бъде база за подготовка на млади специалисти по циклотронна физика.

По време на заседанието г-жа Карина Ангелиева от българската мисия съобщи от Брюксел, че Европейският Съвет е гласувал на 12 април българското предложение – „ ITER да бъде в приоритетните проекти на нашето председателство на Съвета на Европа“. Тази новина предизвика бурни аплодисменти в залата и бе приета изключително радостно от делегатите на Общото Събрание в София.

Председателят на общото събрание prof. Jerom Pamela и представителят на F4E prof. Yoakim Sanchez, изразиха благодарност на г-жа Карина Ангелиева и на постоянното представителство за положените усилия и постигнатия успех - ITER да бъде сред приоритетите на българското председателство.

В заключителната част на форума prof. Tony Donne, Директор на консорциума EUROFUSION изказа благодарност към доц. Димитър Тонев директор на ИЯИЯЕ-БАН, проф. Трою Троев и българския екип, осъществил логистиката за успешното провеждане на мероприятието в София. Форумът ще бъде отразен и в списанието Fusion in EUROPE.

 

Professor Jerome Pamela, Директор на ITER France и председател на Общото събрание на EUROFUSION лично даде повече информация за развитието на основния проект ITER и как се осъществява сътрудничеството между страните, които участват в консорциума:

- Кога можем да очакваме първата плазма, синтезирана от ITER?
Първата плазма от ИТЕР е предвидена за края на 2025 година. Това ще бъде тест на всички основни елементи н експерименталния термоядрения реактор и особено ще се даде потвърждение, че всички магнитни системи са напълно функциониращи, защото това е основният ключ за успеха на ИТЕР.
След това предстои нова фаза на инсталиране компоненти за начало на реалните експерименти с високо температурната плазма получена в ИТЕР.
- Бихте ли обяснили по-подробно как се осъществява сътрудничеството между всички страни, които участват в проекта ИТЕР?
Осъществяването на проекта е съвместно с 7 партньори: САЩ, Япония, Корея, Индия, Китай, Русия и Европейския съюз. Така че не си сътрудничим само с една или друга държава, а в широка коалиция. Това е нивото на международното сътрудничество. Това води до реализирането на редица проекти в различни страни.
Например рамковoто споразумение ITPIE, което се отнася до съвместна работа на токамаци по целия свят. Учените работят заедно не само на родна земя, но и осъществявайки експерименти на различни токамак-машини. Това ни дава възможност за една много динамична дейност по синтеза на термоядрената плазма в световен мащаб.
Имаме особено важна съвместна дейност с Япония, която е позната като трансграничен подход, чрез който тестваме ключови елементи за бъдещия източник на неутрони за термоядрен синтез.
Също така участваме в изграждането на елементи за новия токамак- JT60 SE, който беше построен в Нака, Япония. Той ще бъде по-малък от ИТЕР, но ще бъде реактор, който ще подкрепя програмата ИТЕР и ще бъде използван за сътрудничество между Япония и Европа.
Друг рамков договор на европейско ниво е с консорциума Еврофюжън. Подписахме споразумение, включващо всички европейски страни членки на Европейския Съюз. Целта е да работим съвместно и да провеждаме проучвания в тясно сътрудничество и координация.
България, разбира се, е част от консорциума и сме изключително доволни, че съвещанието на общото ни събрание се провежда именно тук, в София. Това е важно, защото България е председател на съвета на Европа за 6 месеца и за нас е от изключително значение, че провеждаме заседанието си в страната Ви по време на председателството Ви!

 

  • 1

Презентация на проф. Трою Троев, ръководител на EUROFUSION-INRNE пред Общото събрание на EUROfusion, София

 

  • 1

Презентация на доц. Димитър Тонев, директор на ИЯИЯЕ-БАН пред Общото събрание на EUROfusion, София

 

  • 1

Снимка на участниците в Общото събрание на EUROFUSION, София, парк-хотел Москва